Handleidingen voor Sociale Media en werk

Een trend op twitter deze week: handleidingen voor het gebruik van sociale media op het werk. In samenhang met het Nieuwe Werken. Mooi is dat toch, al die grootse termen. Het Nieuwe Werken is nieuw, omdat in dit concept gedacht wordt vanuit datgene wat de medewerkers nodig hebben. Onder het Nieuwe Werken valt ook het …

Advertenties

Communicatiekansen: een vervolg

Blauwdruk en strategie social media van Guido Gihaux.

Communicatiekansen van de community

Community? Wat is dat? Denk aan de virtuele werelden van het strategische internetspel World of Warcraft, Second Life, maar ook aan de diverse fora op internet, LinkedIn, Twitter, Ning, Yammer of Facebook. En dan zit je in de goede richting.

Ambtenaar 2.0

Net de boeken Ambtenaar 2.0 beta. Actiepunten om te werken aan een overheid 2.0 en Ambtenaar 2.0. Nieuwe ideeën en praktische tips om te werken in overheid 2.0 van Davied van Berlo ontvangen. Davied van Berlo is de initiatiefnemer van het platform Ambtenaar 2.0 en ambtenaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kijk …