Iedereen bereikbaar via internet?

Digitale communicatie wordt met de dag belangrijker. De overheid communiceert steeds meer digitaal. De rijksoverheid gaat mee in de trend en met de overtuiging, dat alle vragen via internet beantwoord kunnen worden. Terecht of niet?

Advertenties

Crisiscommunicatie in België

België kent net als Nederland rampspoed, waarbij crisiscommunicatie van groot belang is. Hoe pakt ons buurland de overheidscommunicatie aan bij catastrofes?

Sociale media in gemeenteland

Gemeenten gebruiken steeds vaker en interactiever sociale media om burgers te kunnen bereiken: sociale media in gemeenteland. N.a.v. #SMGOV14 en de Digitale Dialoog van David Kok.

Overheid op de Sociale Media: controle of contact?

Conflict maakt onderdeel uit van communicatie. Communiceren via de sociale media leidt dan ook regelmatig tot verbale botsingen. Waar de privacy geschonden dreigt te worden, ligt het conflict al helemaal snel op de loer. Het is dan ook niet voor niets, dat Wikileaks wereldwijd zoveel stof doet opwaaien. Maar ook op lokaal niveau zijn de …