Sociale media in gemeenteland deel 2

De communicatie met de burger verloopt via de sociale media nog moeizaam. Nieuwsbrieven blijven nog altijd het beste middel om het publiek te bereiken.

Advertenties

Crisiscommunicatie in België

België kent net als Nederland rampspoed, waarbij crisiscommunicatie van groot belang is. Hoe pakt ons buurland de overheidscommunicatie aan bij catastrofes?

Sociale media in gemeenteland

Gemeenten gebruiken steeds vaker en interactiever sociale media om burgers te kunnen bereiken: sociale media in gemeenteland. N.a.v. #SMGOV14 en de Digitale Dialoog van David Kok.